Сферами благодійної діяльності фонду є:

More…

Enter your text here…

Сферами благодійної діяльності фонду є:

 • Освіта;
 • Охорона здоров’я;
 • Екологія, охорона довкілля та захист  тварин;
 • Запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих  обставинах;
 • Опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
 • Соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;
 • Культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
 • Наука і наукові дослідження;
 • Спорт і фізична культура;
 • Права людини і громадянина та основоположні свободи;
 • Розвиток територіальних громад;
 • Розвиток міжнародної співпраці України;
 • Сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально – економічного становища  в Україні.

Предмет діяльності фонду є:

 •  здійснення благодійної діяльності  в інтересах суспільства та/або окремих категорій бенефіціарів;
 • здійснення благодійної, милосердної, добродійної, культурно – просвітницької, представницької, освітньої, видавничої, екологічної діяльності;
 • надання благодійної допомоги малозабезпеченим та іншим особам шляхом надання  їм благодійної допомоги в сфері освітньої діяльності;

Головним завданням фонду є:

 • накопичення коштів із різних джерел фінансування для досягнення статутної мети фонду, а також для реалізації благодійних програм та досягнення інших цілей передбачених цим Статутом;
 • сприяння розвитку, в тому числі фінансування науки і освіти, науково – оздоровчих і науково і науково – освітніх програм, надання систематичної благодійної допомоги вчителям, учням, вихованцям та іншим особам;
 • сприяння видавничій діяльності;
 • залучення фахівців в галузі науки, медицини та інш., для надання допомоги соціально незахищеним категоріям вчителів та дітей;
 • подання цільової та/або нецільової благодійної допомоги (пожертви) талановитим дітям;
 • пропагувати цілі та задачі фонду, розповсюджувати інформацію, проводити конференції, семінари, форуми,симпозіуми, фестивалі, інші благодійні заходи, примати участь в аналогічних акціях інших організацій;
 • укладати договори про співробітництво з аналогічними фондами, організаціями, колективами, набувати в рамках благодійної діяльності у власність, оренду та відчуження нерухомості, устаткування та іншого майна;
 • надавати ідейну, організаційну і матеріальну підтримку іншим об’єднанням, громадянам, установам, підприємствам, центрам, фондам та іншим організаціям, вступати до всеукраїнських благодійних фондів, укладати договори та угоди  для виконання установчих цілей та задач.

ДОГОВІР про благодійну діяльність

ДОГОВІР про надання охоронних послуг